5. Lecke: A titokzatos tudatalatti és a Belső Én

Mi a tudatalatti?

Elnagyolt definíciók

A Wikipédia megfogalmazásában:

“A tudatalatti pszichológiai fogalom; olyan aktív lélektani folyamatok jellemzője, amelyek nincsenek a tudat értelmi tevékenységének középpontjában, a háttérből azonban mégis hatnak a tudatos folyamatokra.”

Ez elég bő megfogalmazás. Lássuk, hogyan írják körül más források!

A Magyar Katolikus Lexikon szerint:

tudatalatti, tudattalan: a 18. sz. közepe óta használt pszichológiai fogalom mindazon lelki folyamatokra, melyek megelőzik v. nem érik el a tudatosság szintjét.”

A teozófia.hu pedig így írja le:

“Tudatalatti: Erre a kifejezésre még használatos a TUDATTALAN is. Az elme azon része, amelyet az éber tudatos elme kizárt magából. Ez ellenőrzi a test automatikus működését.”

És még sorolhatnánk. Itt csak kiragadtam egy pár példát.

Elképesztő, milyen szárazon és elnagyoltan definiáljuk tudatunk egyik legszínesebb és legérdekesebb részét!

A titokzatos tudatalatti
A titokzatos tudatalatti

Tehát, ez nagyon érdekes. Gyakorlatilag a tudatalatti vagy tudattalan szóval jellemzünk minden az éber tudatos állapotunkban nem felismert lelki folyamatot. Itt nincs megkülönböztetés a “folyamatok” jellegére és működésére nézve. Így ez a pszichológiai fogalom nagyon bő és általános. Jól tükrözi, hogy a hivatalosan elismert tudományos nézőpont nehezen tudja megfogni, miről is van szó a tudatalattival kapcsolatban.

Zsákutca

Nem csoda. Tudományaink a racionális elme hagyományos logikáján nyugszanak. Még a pszichológia is.

Pedig, ha valaminek nem engedelmeskedik a tudatalatti, vagy intuitív, belső tudatunk az a hagyományos racionalitás.

Az alternatíva, a tapasztalati megismerés

A nagyszerű hír azonban az, hogy akár mi magunk is aránylag könnyen közvetlen információt és elég jó képet tudunk kapni a “tudatalattiról”. Nem varázslat, pusztán kíváncsiság, nyitottság és némi gyakorlás kérdése.

(Roppant érdekes kérdés, hogy vajon azok az emberek, akik a tudatnak ezt a területét kutatják, vagy ezzel dolgoznak, vajon mennyire ismerik a saját tudatalattijukat? Mennyire sikerült közvetlenül megtapasztalniuk? Mennyire sikerült megtalálni vele a “közös hangot”?)

Tévhitek a tudatalattival kapcsolatban

Itt összegyűjtöttem pár elterjedt (nem tudományos, hanem hétköznapi) tévhitet azzal kapcsolatban, hogy mi is a tudatalatti.

Vagyis lássuk, mi az, ami nem!

1. A tudatos én és a tudatalatti között éles választóvonal van.

Tehát valamiről vagy tudunk, vagy nem. Pont. Amiről nem tudunk, az valahol mélyen el van ásva és nehéz hozzájutni. Ezért tudatalatti, sőt, tudattalan. Nem  hozzáférhető a tudat számára, legfeljebb különleges módszerekkel. Akkor meg biztos nem kell piszkálni.

2. A tudatalatti statikus és meghatározott.

Vagyis ami ott van, az ott is marad. Ahogyan bekerült, olyan is marad. Az oda bepottyant emlék, az olyan mint egy, a kanapé mögé bepottyant fénykép. Legfeljebb porosabb lesz, de sok vizet nem zavar.

3. A tudatalattiban vannak az ösztönök, ezért kiszámíthatatlan és esetenként veszélyes.

Ebből következik sokaknak, hogy jobb nem bolygatni. Ha felbolygatjuk, nem tudjuk mi jöhet föl, aminek jobb lenne inkább bent maradni. Hiszen biztos nem véletlen, hogy lekerült. Tehát ott a helye.

4. A tudatalatti olyan, mint egy hely, vagy mechanikus folyamat. Nincs önálló tudatossága.

Ha a bal fülcimpánknak nincs önálló tudatossága, akkor a tudatalattinak miért is lenne. A tudatos részünk a TUDAT és a tudatalatti egy nem tudatos dolog valahol az agyban. Ezért is nevezi a pszichológia TUDATTALANNAK. Egy tudat nélküli DOLOG.

5. A tudatalatti egy homogén egység.

Mi más lenne?

6. A tudatalatti zárt rendszer.

Olyan, mint egy zsák, vagy egy gardrób. Ami bent van, az bent van, ami kint, az kint. Nincs folyamatos kommunikáció a tudattal.

7. Mint a neve is sugallja, a tudat alatt van. Így alárendeltebb a tudatnál.

A játék kedvéért egy kicsit kisarkítottam őket, de nagyon messze nem állnak az általános elképzelésektől. Mint hamarosan azonban magad is meg fogod tapasztalni, ezek mind tévhitek. A tudati folyamatok meg nem értéséből származnak. Ezt a megértést könnyen el lehet érni és el lehet mélyíteni, csak egy kis kíváncsiság, figyelem, gyakorlás és egy nagy adag nyitottság kell hozzá.

Alternatív modell: a tudatalatti, mint nyílt és tudatos tudatrendszer

Sokan, akik hipnózissal foglalkoznak felismerték, hogy a tudatalatti egy ennél sokkal összetettebb és különlegesebb részünk.

Itt következzenek a tapasztalatok, melyeket hamarosan saját tapasztalataiddal is össze tudsz vetni:

1. Amit a tudatalattiak nevezünk, az a tudat része.

Ebből eleve sok következtetést levonhatunk. Többek között, hogy akkor ez a rész(ek) is tudatos(ak). Nem érdemes úgy tekinteni rá, mint mondjuk egy szervre, vagy dologra.

2. Ez a tudatrész nincs élesen elválasztva attól, mit éber tudatnak nevezünk.

Meglepően sok átjárás és áthallás van a tudatsíkok között. Csak nem vesszük észre. Sok “véletlenül” felugró gondolat, kép, elszólás stb. nem más, mint a más tudatsíkokról származó információ.

3. A tudatunknak az éber tudatállapotban fel nem ismert része dinamikus és változó.

Reagál a mindennapi tapasztalatainkra, kommunikál velünk és tudatában van annak, ami bennünk végbe megy. Velünk együtt változik. Ezen tudatsíkok közös célja, hogy segítsenek minket a fejlődésünkben. Ennek része, hogy teljes szabadságunk van akár szembemenni a saját belső énünk, tudatalattink javaslataival. Ez is tapasztalást és megértést hoz (előbb utóbb, reménykedjünk, hogy előbb). De a kemény következményeket mindenképp nekünk kell viselnünk.

4. Rajta keresztül valóban elérhetőek az ösztönök (az élet fennmaradását segítő, biztosító programok). De ez pusztán egy kis szelete a funkcióinak.

Azonban a feszültségeink nem az ösztönök hibája, hanem a saját energiáink fel nem ismerése, azok elfojtása vagy a helytelen használatuk.

5. A tudatunk fel nem ismert része is TUDATOS.

Mindenki tapasztalhatja hipnózisban, önhipnózisban, meditációban, hogy ez mennyire igaz.

6. Amit tudatalatti összefoglaló néven nevezünk, az különböző síkjait jelenti a tudatnak. Ennél fogva NEM homogén.

A különböző tudatsíkoknak különböző funkcióik és jellemzőik vannak.

A nem felismert tudat egy része a test folyamataival van összeköttetésben. Ezért a nagy gyakorlattal rendelkező meditálók (például tibeti szerzetesek) képesek a fiziológiai folyamataikat befolyásolni irányítani. Képesek a vérnyomást, légzést a test hőmérsékletét és energia folyamatait tudatukkal irányítani. Ezt egyébként rendszeres agykontrollozók is meg tudják tenni. Többek között ennek köszönhető sok csodás gyógyulás.

Ennek a tudatnak egy része tárolja és kezeli az egykori emlékeinket, képzeteinket, rögeszméinket. Úgy működik kicsit, mint egy számítógép. Végrehajtja az általunk beírt parancsot. A parancsokat gondolatokkal, érzésekkel és a tudatunk fókuszával írjuk. Tehát, ha arra gondolunk, hogy meg ne csússzunk, a tudatalatti  fókusza a megcsúszás fogalmára összpontosít. A “ne” szócskát nem értelmezi. A megcsúszás gondolatát egy nagy intenzitású energia is táplálja: a félelem a megcsúszástól. Így ezt fel nem ismerve tulajdonképpen a megcsúszás parancsát adjuk a tudatalattinak. Ezzel szemben a tudatos tudatunkkal a lábon maradást erőltetjük, így egymásnak ellentétes parancsok jutnak az agyba. Végeredményképpen, a lábon maradás sokkal több energiánkba kerül, és nagyobb az elcsúszás veszélye, mintha a tudatalattiba a helyes parancsot adtuk volna.

A fel nem ismert tudat részei továbbá a magasabb tudatsíkok. Ezekre a magasabb energiaszint jellemző (ez fizikailag érzékelhető), magas érzelmi és egyéb intelligencia, magasrendű érzelmek és nagy, az életet megváltoztató felismerések. Van aki ezt Belső Énnek hívja, Felettes Tudatnak vagy ezer másféleképpen. Ez sem egy tudatsík, ez sem homogén. Aki ezekkel a síkokkal tudatosan fel tudja venni a kapcsolatot, nagyon sok pozitív változást vihet az életébe.

7. Nyílt rendszer.

A tudat mindig nyílt rendszer, minden látszat ellenére.

Folyamatos kommunikáció zajlik a tudat különböző részei között, legyenek ezek általunk felismert vagy fel nem ismert részek. Ugyanígy kommunikáció zajlik más tudatokkal is. Ez a kommunikáció folyamatos, több irányú és egyidejű. Nem szavakban zajlik, természetesen. Rá tudunk hangolódni éber tudatállapotban is. Transzban, hipnózisban ez a csatorna természetesen sokkal átjárhatóbb.

8. A fel nem ismert tudathoz tartozó tudatsíkok nem hogy nem alantasabbak az éber tudatunknál, hanem sok esetben sokkal fejlettebb és érettebb meglátásokkal rendelkeznek.

A fent említett tudatsíkok bármelyike tulajdonképpen rengeteg felismerést, energiát és segítséget tud adni nekünk a nehézségeink leküzdésére. A magasabb tudatsíkok megtapasztalása ráadásul nagyszerű élmény.

Olyan bölcsességhez és megértéshez férhetünk hozzá akár saját életünket illetően akár a világot illetően, amire már elég befogadóképesek vagyunk. Ezért ismétlem mindig, legyünk nyitottak és vágyjunk a megértésre. Nem az önigazolásra vagy illúzióba való menekülésre, hanem megértésre. Amikor megnyílunk, megkapjuk.

9. A “tudatalatti” megtapasztalásához nem kell parafenoménnek lenni.

Bárki meg tudja csinálni, aki akarja. Gyakorlás kérdése. Akinek nehezebben megy, annak azt érdemes feltárnia, mi ellenkezik benne az ellen, hogy saját belső valóját, érzéseit stb. megtapasztalja.

Eddig úgy beszéltünk a tudatunk nem felismert részeiről, mint rajtunk kívül álló részeinkről. A valóság azonban az, hogy ez mi vagyunk. Ez mind mi vagyunk úgy, ahogy még nem ismerjük magunkat. Ha felkészültünk rá, akkor itt az ideje, hogy megismerkedjünk magunkkal!Meditációs gyakorlat

Meditációs gyakorlat a tudatalattival való tudatos kapcsolat kiépítésére

Helyezkedjünk el kényelmesen a szokott módon. A két kezünk nyugodjon a combunkon.

Vegyünk egy mély lélegzetet és amint kifújjuk, csukjuk le a szemünket.

Figyeljük a légzésünket. Hagyjuk, hogy egyenletessé váljon és nyugodttá.

Mélyítsük el az ellazulásunkat úgy, hogy 10-től egyig számolunk lassan visszafelé és minden egyes számmal érezzük, hogy egyre mélyebb és mélyebbre ereszkedünk.

Tipp: Ha vizuális típusok vagyunk, akkor erre a célra elképzelhetünk egy lépcsősort is.

Lazuljunk el minél mélyebben. Ne görcsöljünk azon, hogy elég mélyen ellazultunk-e.

Tipp: Ha még mindig úgy érezzük, hogy feszültek vagyunk, vagy amikor úgy érezzük, hogy elvesztettük a fókuszt, vegyünk egymás után három, LASSÚ, nyugodt, mély lélegzetet. Minden alkalommal LASSAN, lazán fújjuk ki és hagyjuk magunkat elernyedni.

Amint megérkeztünk egyhez, kérjük magunkban, hogy a tudatalattink segítsen nekünk megtapasztalni a jelenlétét, mégpedig a kezeink mozgatásával. Fordítsuk lassan a két tenyerünket egymás felé, de kezek maradjanak a combokon.

Képzeljük azt, hogy a két tenyerünk mint két mágnes egymás fele húzza egymást. Érezzük a tenyerünkön a bizsergést és azt a húzóerőt, ami elkezdi a kezeket egymás irányába mozgatni.

Figyeljük mit érzünk!

Sokan, akik nehezen engedik el a kontrollt a testük felett, gátolhatják ezt a mozgást. Ez a gátlás könnyen el tud múlni, ha észrevesszük, hogyan történik ez a folyamat. Ilyenkor figyeljük meg, milyen érzetek jelennek meg a tenyerekben! Van-e bizsergés? Van-e melegedés? Van-e más érzet a tenyerekben, ami korábban nem volt? Ha igen, akkor ez jó jel! Azt jelenti, jó úton haladunk! Erősítsük az érzést azzal a gondolattal, hogy minél erősebb a (tegyük fel) bizsergés, annál erősebb a vonzerő a két tenyér között.

Ha azt vesszük észre, hogy apró rángó mozdulatok jelennek meg az ujjakon, esetleg a kezeken, akkor dicsérjük meg magunkat, mert kiváló munkát végeztünk! A tudatalattink reagált az utasításra és impulzusokat küldött az izmoknak, vagyis elkezdte mozgatni őket. Ilyenkor folytassuk és érezzük erősebben a vonzást a két tenyér között.

A két kéz ilyenkor elindul egymás felé. A mozdulatok egyenetlenek lehetnek, rángóak, szaggatottak. Ez természetes. Ilyenkor tudjuk, hogy nem tudatosan irányítottuk őket, hanem a tudatalattink mozgatta.

Tipp: Ne igyekezzünk megállapítani, mi mozgatjuk-e a kezünket vagy sem. Ebben a korai szakaszban ez csak akadályozna minket, mert bekapcsolja a bal agyféltekét. Ha mozdul, hagyjuk. Ha úgy érezzük, kicsit rásegítettünk, semmi baj! Hagyjuk! Egyelőre gyakorlunk. Idővel majd könnyen szét tudjuk választani a kettőt. Az elején viszont ne törődjünk még ezzel!

A gyakorlat során megtanuljuk…

  • átadni az irányítást a tudatalattinknak,
  • hogyan kommunikáljunk vele,
  • és hogyan aktiváljuk a jobb agyféltekét, háttérbe szorítva a bal agyféltekét.

Ezek pedig kincset érő képességek!

katt-a-tobbi-leckehez

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save