Hipnózis

A hipnózis egy természetes állapota tudatunknak, amit sokoldalúan felhasználhatunk, akár gyógyulásra, akár tanulásra, akár lelki problémáink megoldására.

A transzformációs hipnózis egy nagyon hatékony érzelem feldolgozó módszer. Ennek során a kliens transz állapotban szembesül az érzelmi problémájával, és egy dinamikus, párbeszéden alapuló folyamat során feldolgozza azt.

A hipnózis veszélyei

Milton H. Erickson, a híres amerikai pszichiáter és a hipnoterápia egyik legnagyobb úttörője, így írja le a hipnózis veszélyeit az egyik tudományos dolgozatában: “Klinikai és gyakorlati munkám 30 éve során nem tudtam felfedezni a hipnózisnak semmilyen káros hatását, ahogy a hipnózis terén nagy tapasztalattal rendelkező kollégáim sem jelentettek ilyen esetet – minden ismételt érdeklődésem ellenére sem.”

Lehet engem hipnotizálni?

Az örökzöld kérdés: kit lehet egyáltalán hipnotizálni? Ezt a kérdést nem lehet elégszer megválaszolni. Ennek oka, hogy a nyugati társadalom nem ismeri a hipnózis valódi természetét. A nyugati közvélemény kicsit úgy viszonyul a hipnózishoz, mint a törzsi népek a repülőkhöz; tágra nyílt szemekkel, megbabonázva nézi és megborzongva azt suttogja: mágia. A hipnózis nem mágia Az agy alapvető képessége a transz, ha nem így lenne, az alvás és más módosult tudatállapotok

Tévhitek, kérdések és válaszok

Tévhitek sokasága lengi körül ezt a témát, többnyire olyan emberek véleményére építve, akik maguk nem, vagy csak nagyon felületesen tapasztalták meg a hipnotikus állapotot. Csokorba gyűjtöttem néhány kérdést és tévhitet, amikkel a leggyakrabban találkozom. Read More